Хронічний некалькульозний холецистит історія хвороби

Хронічний некалькульозний холецистит історія хвороби

 Актуальні проблеми сучасної медицини: том 10, випуск 3 (31) 2010

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Медична наука - 2010»

Стоматологія

Головко Н.В., Ганнам Іяд Наджиб
РОЗМІРИ ТА ФОРМА ЯЗИКА У ПАЦІЄНТІВ З АНОМАЛІЯМИ ПРИКРІПЛЕННЯ ТА РОЗМІРІВ ЙОГО ВУЗДЕЧКИ ПРИ РІЗНИХ ЗУБОЩЕЛЕПНИХ АНОМАЛІЯХ
Дворник В.М., Рубаненко В.В., Баля Г.М.
ЕЛЕКТРОМІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ В ЖУВАЛЬНОМУ АПАРАТІ У ПАЦІЄНТІВ З УСКЛАДНЕНИМИ ФОРМАМИ ПАТОЛОГІЧНОГО СТИРАННЯ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ
Дембицкий А.В.
ПРОБЛЕМА ЗАМЫКАЮЩЕГО КЛАПАНА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СЪЕМНОГО ПОКРЫВНОГО ПРОТЕЗА
Дмитренко М.І.
ОСОБЛИВОСТІ ОРТОДОНТИЧНОГО СТАТУСУ ДІТЕЙ: ВІД ЗМІННОГО ДО ПОСТІЙНОГО ПРИКУСУ
Доля Э.И., Рябоконь Е.Н.
БИОМЕХАНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ НАПРЯЖЕНИЯ В ПРЕМОЛЯРАХ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ФУРКАЦИОННОЙ ПЕРФОРАЦИИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ.
Каськова Л.Ф., Акжитова Г.О.
ЗМІНА ВМІСТУ КАЛЬЦІЮ ТА ФОСФОРУ У РОТОВІЙ РІДИНІ ДІТЕЙ ІЗ ДИСБАКТЕРІОЗОМ КИШЕЧНИКА В ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ
Каськова Л.Ф., Шепеля А.В., Абрамова О.Е.
ПОШИРЕНІСТЬ ТА ІНТЕНСИВНІСТЬ КАРІЄСУ ТИМЧАСОВИХ ЗУБІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИГОДОВУВАННЯ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ВІКУ М.ПОЛТАВА
Каськова Л.Ф., Марченко К.В.
ПОКАЗНИКИ КАРІЄСУ ПОСТІЙНИХ ЗУБІВ У ДІТЕЙ ІЗ ЗУБОЩЕЛЕПНИМИ АНОМАЛІЯМИ
Карасюнок А.Є., Куроєдова К.Л.
МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЗУБОЩЕЛЕПНОЇ ДІЛЯНКИ У ДІТЕЙ 6-11 РОКІВ М. ПОЛТАВИ
Колесник К.А., Жердева Г.В.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА У ПОДРОСТКОВ С ОЖИРЕНИЕМ И МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Колесник К.А., Нассонов А.Ю.
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ В ПЕРИОД СМЕННОГО ПРИКУСА
Малик Н.Є.
ОПТИМІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ З УРАХУВАННЯМ ДАНИХ ІМУНОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ХВОРИХ
Махлинець Н.П.
НОВИЙ ПІДХІД ДО ВИМІРЮВАННЯ ГЛИБИНИ ПРИСІНКА РОТА
Москаленко П.А., Семененко Ю.И., Куонг By, Яценко О.И.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТРОМИОГРАММ СОБСТВЕННО ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ У ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ ГИПЕРМОБИЛЬНОСТЬЮ ГОЛОВКИ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА
Остроголов Д.Ф.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА АРМИРОВАНИЯ БАЗИСОВ СЪЁМНЫХ ПРОТЕЗОВ
Петрушанко Т.О., Попович І.Ю.
ОЦІНКА МІЦНОСТІ З'ЄДНАННЯ НОВОГО САМОКЛЕЮЧОГО ЦЕМЕНТУ «BIS-СЕМ» ЩОДО ПОВЕРХНІ ДЕНТИНУ КОРЕНЕВОГО КАНАЛУ ТА СКЛОПЛАСТИКОВИХ ШТИФТІВ «ПАСС»
Пюрик Я.В.
КІСТКОВА РЕПАРАЦІЯ ЩЕЛЕП ПІД ВПЛИВОМ СУМІШІ БІОАКТИВНОГО СКЛА І АУТОЛОГІЧНОГО КІСТКОВОГО МОЗКУ ЗА ДАНИМИ РЕНТГЕНОЛОГІЧНИХ ТА ОСТЕОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
Рубаненко В.В., Мартыненко И.Н., Дворник В.Н.
КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСЕЙ У ЛИЦ С ПОЛНОЙ ПОТЕРЕЙ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЗУБОВ
Рябоконь Є.М., Гпадка О.М.
ДИНАМІКА ЗНАЧЕНЬ БІОФІЗИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОТОВОЇ РІДИНИ У ПАЦІЄНТІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ КАРІЄСУ ЗУБІВ
Рябоконь Є.М., Черепинська Ю.А., Худякова М.Б.
ВМІСТ ІЛ-1В В РОТОВІЙ РІДИНІ У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ II СТУПЕНЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ТА УЛЬТРАЗВУКОВОГО НАПРАВЛЕНОЇ ДІЇ (ВЕКТОР-ТЕРАПІЯ) СКЕЙЛІНГУ
Рябоконь Є.М., Крилова О.В., Худякова М.Б.
ПЕРЕКИСНЕ ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ РОТОВОЇ РІДИНИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ДИКЛОФЕНАКУ В ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ ХРОНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ РІЗНОГО СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ
Сидорова А.І., Петрученко Н.В.
СТОМАТОЛОГІЧНА ДОПОМОГА, ГІГІЄНІЧНИЙ СТАТУС ТА ІНФОРМОВАНІСТЬ ВАГІТНИХ СТОСОВНО ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА
Смаглюк Л.В., Воронкова Г.В.
АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ МОРФОМЕТРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ КОНТРОЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ЩЕЛЕП ПАЦІЄНТІВ ІЗ СКУПЧЕНИМ ПОЛОЖЕННЯМ ФРОНТАЛЬНОЇ ГРУПИ ЗУБІВ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ
Смаглюк Л.В., Трофименко М.В.
СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРТОДОНТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ВІКОМ 6-9 РОКІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМ ФУНКЦІЙ КОВТАННЯ ТА МОВЛЕННЯ
Смаглюк Л.В., Фетісова Г.Л.
ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ ПАЦІЄНТІВ ІЗ СПАДКОВОЮ ПАТОЛОГІЄЮ
Стариков Д.Б., Писаренко О.А., Нідзельський М.Я.
МАЛІ СІДЛОВИДНІ ПРОТЕЗИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В КЛІНІЦІ
Ступак О.П., Ніколішин А.К.
ЧАСТОТА ТА ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ КАНДИДОЗУ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ТИПУ 1
Шиленко Д.Р., Писаренко Е.А., Удальцова-Тарнавская К.А., Сенчакович Ю.В., Казакова К.С.
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА АДГЕЗИВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ПРЯМОЙ РЕСТАВРАЦИИ ЗУБОВ КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.
Клінічна медицина
Авилова Е.М.
ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫХ ФОРМ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА
Андрійчук Д.Р.
РОЛЬ МОНООКСИДУ НІТРОГЕНУ В ПАТОГЕНЕЗІ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ В ДІТЕЙ
Баліцька О.П.
АНАЛІЗ КЛІНІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОШИРЕНИХ СХЕМ КОМБІНАЦІЙ ІНГІБІТОР АПФ+ДІУРЕТИК ПРИ ЛІКУВАННІ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ В СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ
Башлакова Н.А., Тябут Т.Д., Буглова А.Е., Маслинская Л.Н.
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ АНТИФОСФОЛИПИДНОГО СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ С СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ
Белегай Р.І., Купновицька І.Г.
МІСЦЕ ГЛУТАРГІНУ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ, ЩО ВИНИКЛА НА ҐРУНТІ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ
Бельська І.В., Клименко О.В.
ОСОБЛИВОСТІ БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ У ХВОРИХ ІЗ ЗАПАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗУ
Бойко Д.М., Бойко М.Г.
СТАН РОЗПОВСЮДЖЕНОСТІ ПАЛІННЯ ТА РАННІХ СИМПТОМІВ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ СЕРЕД МОЛОДІ
Боярчук О.Р.
ПОКАЗНИКИ ГУМОРАЛЬНОЇ ЛАНКИ ІМУНІТЕТУ У ХВОРИХ З ГОСТРОЮ РЕВМАТИЧНОЮ ЛИХОМАНКОЮ ТА ХРОНІЧНОЮ РЕВМАТИЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ
Вакуленко С.И.
ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО БРОНХООБСТРУКТИВНОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Васильєва Н.В., Яремчук О.Б., Білоус 1.1., Кричун 1.1., Прасол Ю.Г.
ОЦІНКА КЛІНІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРЕПАРАТУ ЕСПА-ЛІПОН В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ДІАБЕТИЧНУ ПОЛІНЕЙРОПАТІЮ
Воронкіна І.А.
АНТИБІОТИКОЧУТЛИВІСТЬ ШТАМІВ S. AUREUS, ВИЛУЧЕНИХ ІЗ РІЗНИХ БІОТОПІВ ДІТЕЙ З ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ, ЩО СУПРОВОДЖУВАЛИСЬ ДИСБАКТЕРІОЗОМ КИШЕЧНИКА
Винник Н.И.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПИОГЛИТАЗОНА В ПРОЛОНГИРОВАННОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА НА ФОНЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА
Гарас М.Н.
ДІАГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ЦИТОЛОГІЧНГО ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДУКОВАНОГО МОКРОТИННЯ У ПІДТВЕРДЖЕННІ ТЯЖКОЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ШКОЛЯРІВ
Герич П.Р., Яцишин Р.І., Островський ММ., Мигович Л.Д., Кострицька І.М.
СТАН ВЕНТИЛЯЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ЛЕГЕНЬ, ВНУТРІШНЬОСЕРЦЕВОЇІ ЛЕГЕНЕВОЇ ГЕМОДИНАМІКИ ПРИ ЗАГОСТРЕННІ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ІІ-ІІІ СТАДІЙ У ПОЄДНАННІ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ
Гончарук Л.М.
ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ ТА СПОСОБИ ЇЇ КОРЕКЦІЇ ПРИ ГАСТРОДУОДЕНОПАТІЯХ, ІНДУКОВАНИХ НЕСТЕРОЇДНИМИ ПРОТИЗАПАЛЬНИМИ ПРЕПАРАТАМИ, У ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ
Гріненко Т.Ю., Ковальова О.В., Котляревська Е.В.
ВІКОВІ ТА СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ II СТАДІЇ, ЯКІ МЕШКАЮТЬ У ВЕЛИКОМУ ПРОМИСЛОВОМУ МІСТІ
Гринь К.В.
КЛІНІЧНІ ТА БІОРИТМОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДІВ У ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК
Єфименко О.В.
КЛІНІКО-БІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ, ПОЄДНАНОЇ З РЕНОПАРЕНХІМАТОЗНОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ У ЖІНОК ТА КОМБІНОВАНА ГІПОЛІПІДЕМІЧНА ТЕРАПІЯ
Животовська Л.B.
ХАРАКТЕРИСТИКА КЛІНІЧНИХ ТА НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ У ОСІБ З ПСИХІЧНИМИ ТА ПОВЕДІНКОВИМИ РОЗЛАДАМИ ВНАСЛІДОК ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ
Зенін В.В.
ХАРАКТЕРИСТИКА АНЕМІЇ І СКОРОТЛИВОСТІ МІОКАРДА У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ І РІЗНИМ РІВНЕМ ЕРИТРОПОЕТИНУ
Зубань А.Б., Островський M.M.
СПОСІБ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ КОРЕКЦІЇ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ТА АКТИВНОСТІ ЦЕРУЛОПЛАЗМІНУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ
Квасницька О.Б., Тимофеев В.В., Гайдичук В.С, Аджигітова Л.В.
ЗМІНИ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ У ХВОРИХ НА ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ ЗАЛЕЖНО ВІД СТАДІЇ ЗАХВОРЮВАННЯ
Кириченко Т.С,.Коваль Т.І.
КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІЛ/ХГС КО-ІНФЕКЦІЇ НА ФОНІ ПРИЗНАЧЕННЯ АНТИРЕТРОВІРУСНОЇ ТЕРАПІЇ
Кострікова Ю.А., Пустовойт Г.Л., Ярмола Т.І.
ПИТАННЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ В УМОВАХ ЕПІДЕМІЇ ГРИПУ
Кожокару А.А., Савицький В.Л., Іванько О.В.
ХАРАКТЕРИСТИКА ҐРУНТІВ УКРАЇНИ ЯК ОДНОГО З ФАКТОРІВ ПЕРЕДАЧІ ЗБУДНИКА ПРАВЦЯ
Красноруцкая О.Н., Петрова Т.Н.
ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Крилова О.О., Макарчук В.А., Шевченко Б.Ф., Ратчик В.М.
СТАН ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ, ФЕРМЕНТАТИВНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ У ХВОРИХ З РІЗНИМИ ФОРМАМИ ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ
Кричун І.І., Гінгуляк М. О., Сарабеєва М.В., Васильєва Н.В.
ВМІСТ У ПЛАЗМІ КРОВІ ДЕЯКИХ МАРКЕРІВ ПОШКОДЖЕННЯ ЕНДОТЕЛІЮ ТА ПОКАЗНИКИ ЕНДОТЕЛІЙЗАЛЕЖНОЇ ВАЗОДИЛЯТАЦІЇ У ХВОРИХ НА РІЗНІ ТИПИ ВЕГЕТО-СУДИННОЇ ДИСТОНІЇ
Кулик В.Л.
ЗНАЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОРРИГИРОВАННОГО ИНТЕРВАЛА QT В КОНТРОЛЕ ТЕРАПИИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ БЕТА-БЛОКАТОРАМИ
Купноеицька І.Г., Дзеіняцька О.Ф., Клименко В.І., Ковальчук Л.В, Дронь Л.А.
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО ПРЕПАРАТУ РАМІПРИЛ ТАХАРТІЛУ
Лавренко А.В.
МЕТФОРМИН СНИЖАЕТ УРОВЕНЬ ЦИТОКИНОВ ВОСПАЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ИБС С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Левон М.М.
ВПЛИВ ПРОБІОТИКІВ НА МІКРОФЛОРУ ПОРОЖНИНИ ТОВСТОЇ КИШКИ У ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ ІЗ СУПУТНЬОЮ ПАТОЛОГІЄЮ КИШЕЧНИКУ
Лугова Г.В., Іванько ОМ., Філіпенко Л.І.
ЕПІДЕМІЧНА СИТУАЦІЯ З ГЕЛЬМІНТОЗІВ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ
Лук'яненко Т.В., Осолодченко Т.П., Кузьмінов В.Н., Юрченко М.П., Менкус О.В.
ВИЗНАЧЕННЯ АНТИКОМПЛЕМЕНТАРНОЇ АКТИВНОСТІ БАКТЕРІЙ РОДУ STREPTOCOCCUS SP I STAPHYLOCOCCUS SP, ІЗОЛЬОВАНИХ ВІД ХВОРИХ НА АЛКОГОЛЬНИЙ ДЕЛІРІЙ
Марчук Ю.Ф.
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН БІОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЖОВЧІ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ НЕКАЛЬКУЛЬОЗНИЙ ХОЛЕЦИСТИТ НА ТЛІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ
Міхалєв К.О.
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ДЕЯКИХ ПАРАМЕТРІВ КІНЕТИКИ МОРАЛЬНОГО КІЛЬЦЯ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕРИТРОЦИТІВ ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА ІШЕМІЧНІЙ ХВОРОБІ СЕРЦЯ ЗА РІЗНИХ ПАТЕРНІВ РЕМОДЕЛЮВАННЯ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА
Петринич О.А.
ЗАСТОСУВАННЯ S-АМЛОДИПІНУ ТА ЙОГО КОМБІНАЦІЇ З ЛІЗИНОПРИЛОМ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ: ВПЛИВ НА ГЕМОДИНАМІКУ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПОКАЗНИКИ
Приходько Н.П.
ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА СИНДРОМУ ЗАПАЛЕННЯ У ХВОРИХ НА НЕСТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ ТА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА ЗА ДАНИМИ ГЕМОГРАМИ
Пустовойт Г.Л., Кострікова Ю.А., Ярмола Т.І., Костіна В.М.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДОППЛЕРОГРАФІЇ НИРОК У ХВОРИХ НА ХРОНЧНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ
Распутіна Л.В.
ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ СЕРЦЕВОГО РИТМУ У ХВОРИХ ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ ЗА СУПУТНЬОЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ
Разнатовська О.М.
СТАН ВЕГЕТАТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА ДЕСТРУКТИВНИЙ ХІМІОРЕЗИСТЕНТНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ
Ромаданова О.І.
ЕФЕКТИВНІСТЬ КОРЕКЦІЇ КЛІТИННИХ МЕХАНІЗМІВ ПРОГРЕСУВАННЯ ХРОНІЧНОЇ ХВОРОБИ НИРОК ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ II ТИПУ
Рекалов Д.Г.
СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ЛАБОРАТОРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
Рослякова В.А.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ ДЕЗАДАПТАЦИИ У БОЛЬНЫХ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
Рыбальченко И.Ю.
ЗНАЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМПЛЕКСА QRS ЭКГ В КОНТРОЛЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ АМИОДАРОНОМ
Савин А.А.
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВЫМ ПСИХОТИЧЕСКИМ ЭПИЗОДОМ
Саржевська А.В.
ГІПЕРГОМОЦИСТЕЇНЕМІЯ ЯК МЕХАНІЗМ ПРОГРЕСУВАННЯ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ
Севальнєв А.І., Костенецький М.І., Куцак А.В., Шаравара Л.П., Горяінов А.Е.
ДОЗИ ОПРОМІНЕННЯ НАСЕЛЕННЯ, ЩО ОБУМОВЛЕНІ РАДОНОМ У ВОДІ
Севальнев А.И., Козлова И.С., Шаравара Л.П., Куцак А.В., Тельманов Я.Г.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Солдатенко И.В.
ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ПАЦИЕНТОВ С КОМОРБИДНОЙ С ОСТЕОАРТРОЗОМ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ НА ЭТАПАХ ТЕРАПИИ
Томина Е.Е.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНТРОЛЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ, КОМОРБИДНОЙ С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ, С УЧЕТОМ ТИПОВ СУТОЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ СИСТОЛИЧЕСКОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
Трушина А.С., Руденко Э.В.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА НА ФОНЕ ПРИЕМА АЛЕНДРОНАТА
Шматова О.О., Назар П.С., Осадча О.І., Боярська Г.М.
МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ У ХВОРИХ З ХРОНІЧНИМ АЛКОГОЛЬНИМ ГЕПАТИТОМ
Юшковська О.Г., Страшко Є.Ю.
КОМПЛЕКСНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ДИТЯЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ, ШЛЯХОМ ВПЛИВУ НА М'ЯЗОВІ СПІРАЛІ
Ярмола ТА., Пустовойт Г.Л., Кострікова Ю.А.
КОРЕКЦІЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ПАЦІЄНТІВ З ДІАБЕТИЧНОЮ НЕФРОПАТІЄЮ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
Похилько В.І.
ЗАХВОРЮВАНІСТЬ ТА НЕРВОВО-ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ АСФІКСІЮ ТА ОТРИМУВАЛИ В РАННЬОМУ НЕОНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ МЕТАБОЛІЧНУ І НЕЙРОПРОТЕКТОРНУ ТЕРАПІЮ
Рецензії
РЕЦЕНЗІЯ НА ПІДРУЧНИК «ФАРМАКОЛОГІЯ» / ЧЕКМАН І.С, БОБИРЬОВ В.М., ГОРЧАКОВА Н.О. ТА ІН. - ВІННИЦЯ: НОВА КНИГА, 2009. - 480 С. РЕКОМЕНДОВАНОГО МОЗ УКРАЇНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Источник: http://www.umsa.edu.ua/journal2stat3_2010.html

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Упражнения для позвоночника шейного отдела
Введите код:
Жанры