Інженерія програмного забезпечення спеціальність 7.05010302

Інженерія програмного забезпечення спеціальність 7.05010302

ФАКУЛЬТЕТ/ІНСТИТУТ / НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ / спеціальність Форма навчання
6.050701 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ д, з
7/ 8.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання с - д, з / м - д
7/ 8.05070108 Енергетичний менеджмент с - д, з / м - д
6.050702 ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА д, з
7/ 8.05070204 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод с - д, з / м - д
7/ 8.05070205 Електромеханічні системи геотехнічних виробництв с - д, з / м - д
6.050301 ГІРНИЦТВО д, з
7/ 8.05030101 Розробка родовищ та видобування корисних копалин с - д, з / м - д
7/ 8.05030102 Шахтне і підземне будівництво с - д, з / м - д
6.040106 ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ д, з
7/ 8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища с - д, з / м - д
6.050601 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА д, з
7/ 8.05060105 Енергетичний менеджмент с - д, з / м - д
6.050501 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА д
7/ 8.05050101 Динаміка і міцність машин д
6.050502 ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА д, з
7/ 8.05050201 Технології машинобудування д, з
7/ 8.05050203 Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування д, з
7/ 8.05050204 Обробка металів за спецтехнологіями д, з
7/ 8.05050205 Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика д
6.050503 МАШИНОБУДУВАННЯ д, з
7/ 8.05050301 Металорізальні верстати та системи д, з
7/ 8.05050302 Інструментальне виробництво д, з
1801 СПЕЦИФІЧНІ КАТЕГОРІЇ
7/ 8.18010011 Інтелектуальна власність д
ПРИКЛАДНА ФІЗИКА д
8. Прикладна фізика д
ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА д
7/ 8. Прикладна математика д
БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНИХ І КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ д, з
7/ 8. Безпека інформаційних і комунікаційних систем с - д, з / м - д
СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ д, з
7/ 8. Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки с - д, з / м - д
6.050903 ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ д, з
7/ 8.05090303 Технології та засоби телекомунікацій д, з
7/ 8.05090302 Телекомунікаційні системи та мережі д, з
7/ 8.05090301 Інформаційні мережі зв'язку д, з
6.040303 СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ д
7/ 8.04030301 Системний аналіз і управління д
7/ 8.04030302 Системи і методи прийняття рішень д
6.050101 КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ д
8.05010104 Системи штучного інтелекту д
7/ 8.05010102 Інформаційні технології проектування д, з
7/ 8.05010103 Системне проектування д, з
6.040106 ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ д, з
7/ 8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища д, з
6.050202 АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ д, з
7/ 8.05020201 Автоматизоване управління технологічними процесами д, з
6.050502 ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА д, з
7/ 8.05050206 Машини і технології паковання д, з
6.050503 МАШИНОБУДУВАННЯ д, з
7/ 8.05050303 Обладнання лісового комплексу д
7/ 8.05050315 Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів д, з
6.051301 ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ д, з
7/ 8.05130110 Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини д, з
6.050202 АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ д
7/ 8.05020202 Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва д
6.051301 ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ д, з
7/ 8.05130102 Хімічні технології органічних речовин д
7/ 8.05130101 Хімічні технології неорганічних речовин с - д, з / м - д
7/ 8.05130103 Технічна електрохімія с - д, з / м - д
7/ 8.05130107 Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів д
7/ 8.05130104 Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів с - д, з / м - д
6.050101 КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ д, з
7/ 8.05010101 Інформаційні управляючі системи та технології с - д, з / м - д
6.050102 КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ д, з
7/ 8.05010201 Комп’ютерні системи та мережі с - д, з / м - д
6.050103 ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ д, з
6.050201 СИСТЕМНА ІНЖЕНЕРІЯ д, з
7/ 8.05020101 Комп’ютеризовані системи управління та автоматика с - д, з / м - д
7/ 8.05020102 Комп’ютеризовані та робототехнічні системи с - д, з / м - д
6.050504 ЗВАРЮВАННЯ д, з
7/ 8.05050401 Технології та устаткування зварювання д, з
7/ 8.05050402 Зварювальні установки д
7/ 8.05050403 Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій д, з
6.050401 МЕТАЛУРГІЯ д, з
7/ 8.05040105 Спеціальна металургія с - д, з / м - д
6.050402 ЛИВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО д, з
7/ 8.05040201 Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів с - д, з / м - д
6.050403 ІНЖЕНЕРНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО д, з
7/ 8.05040302 Фізичне матеріалознавство д
7/ 8.05040303 Композиційні та порошкові с - д, з / м - д
7/ 8.05040304 Металознавство с - д, з / м - д
6.020303 ФІЛОЛОГІЯ ( д, з )
7/ 8.02030304 Переклад (англійська мова) ( д, з )
7/ 8.02030304 Переклад (німецька мова) д
7/ 8.02030304 Переклад (французька мова) д
6.050101 КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ д
7/ 8.05010102 Інформаційні технології проектування д
7/ 8.05010105 Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг д
6.050103 ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ д, з
7/ 8.05010301 Програмне забезпечення систем д
7/ 8.05010302 Інженерія програмного забезпечення д
6.050202 АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ д, з
7/ 8.05020201 Автоматизоване управління технологічними процессами с - д, з / м - д
7/ 8.05020202 Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва с - д, з / м - д
6.050601 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА д, з
7/ 8.05060101 Теплоенергетика д
7/ 8.05060102 Теплофізика д
7/ 8.05060103 Теплові електричні станції с - д, з / м - д
6.050603 АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА д
7/ 8.05060301 Атомна енергетика д
6.050604 ЕНЕРГОМАШИНОБУДУВАННЯ д
7/ 8.05060401 Котли і реактори д
6. ПРИЛАДОБУДУВАННЯ д, з
7/ 8. Прилади і системи точної механіки д, з
7/ 8. Прилади і системи екологічного моніторингу д, з
7/ 8. Прилади та системи неруйнівного контролю д
7/ 8. Технології приладобудування д
7/ 8. Інформаційні технології в приладобудуванні д
7/ 8. Прилади і системи орієнтації та навігації д
7/ 8. Медичні прилади та системи д, з
6. ОПТОТЕХНІКА д
7/ 8. Фотоніка та оптоінформатика д
7/ 8. Оптико-електронне приладобудування д
6.051001 МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ д
7/ 8.05100101 Метрологія та вимірювальна техніка д
7/ 8.05100102 Інформаційно-вимірювальні системи д
6.051101 АВІА- ТА РАКЕТОБУДУВАННЯ д
7/ 8.05110101 Літаки і вертольоти д
6.051103 АВІОНІКА д
7/ 8.05110302 Системи керування літальними апаратами і комплексами д
МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент організацій д, з
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності д, з
Менеджмент інноваційної діяльності д, з
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
Економіка підприємства д, з
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА
Міжнародна економіка д, з
МАРКЕТИНГ
Маркетинг д, з
ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА
Економічна кібернетика д, з
6.030505 УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ д, з
6.040201 МАТЕМАТИКА д
7/ 8.04020101 математика д
6.040203 ФІЗИКА д
7/ 8.04020301 фізика д
6.020205 ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО д, з
7/ 8.02020501 Образотворче мистецтво д, з
6.030303 ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА РЕДАГУВАННЯ д, з
7/ 8.03030301 Видавнича справа та редагування д, з
6.030302 РЕКЛАМА І ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ д
6.030601 МЕНЕДЖМЕНТ д, з
7/ 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування д, з
6.051501 ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНА СПРАВА д, з
7/ 8.05150101 Технології друкованих видань д, з
7/ 8.05150105 Технології розробки, виготовлення та оформлення паковань д
7/ 8.05150103 Комп`ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв д, з
7/ 8.05150102 Технології електронних мультимедійних видань д, з
7/ 8.05150104 Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв д, з
6.050503 МАШИНОБУДУВАННЯ д, з
7/ 8.05050317 Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси д, з
6.050701 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ д, з
7/ 8.05070101 Електричні станції д, з
7/ 8.05070102 Електричні системи і мережі д, з
7/ 8.05070102 Техніка та електрофізика високих напруг д, з
7/ 8.05070102 Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії д, з
7/ 8.05070102 Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії д
6.050702 ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА д, з
7/ 8.05070201 Електричні машини і апарати д, з
7/ 8.05070204 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод д, з
6.040301 ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА д, з
7/ 8.04030101 Прикладна математика д, з
6.050102 КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ д, з
7/ 8.05010201 Комп'ютерні системи та мережі д, з
7/ 8.05010202 Системне програмування д
7/ 8.05010203 Спеціалізовані комп'ютерні системи д, з
6.050103 ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ д
7/ 8.05010301 Програмне забезпечення систем д
7/ 8.05010302 Інженерія програмного забезпечення д
6.050101 КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ д
7/ 8.050101 Інформаційні управляючі системи та технології д
6.051003 ПРИЛАДОБУДУВАННЯ д
7/ 8.051003 Медичні прилади та системи д
6.051402 БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ д
7/ 8.051402 Біомедична інженерія д
6.010203 ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ д
7.010203 Фізична реабілітація д
6.051401 БІОТЕХНОЛОГІЯ д, з
7/ 8.05140101 промислова біотехнологія с - д, з / м - д
7/ 8.05140102 молекулярна біотехнологія д
7/ 8.05140105 екологічна біотехнологія та біоенергетика с - д, з / м - д
6.050503 МАШИНОБУДУВАННЯ д, з
7/ 8.05050314 Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв д
6.050901 РАДІОТЕХНІКА д, з
7/ 8.05090101 Радіотехніка с - д, з / м - д
7/ 8.05090102 Апаратура радіозв’язку, радіомовлення телебачення д
7/ 8.05090103 Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси д
6.050902 РАДІОЕЛЕКТРОННІ АПАРАТИ д, з
7/ 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби с - д, з / м - д
7/ 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки д
7/ 8.05090204 Біотехнічні та медичні апарати та системи д
6.050801 МІКРО- ТА НАНОЕЛЕКТРОНІКА д
7/ 8.05080101 Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої д
7/ 8.05080102 Фізична та біомедична електроніка д
6.050802 ЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ ТА СИСТЕМИ д, з
7/ 8.05080201 Електронні прилади та пристрої д, з
7/ 8.05080202 Електронні системи д
6.050803 АКУСТОТЕХНІКА д
7/ 8.05080301 Акустичні засоби та системи д
7/ 8.05080302 Аудіо-, відео- та кінотехніка д
6.050902 РАДІОЕЛЕКТРОННІ АПАРАТИ д
7/ 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби д
6.050903 ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ д
7/ 8.05090302 Телекомунікаційні системи та мережі д
6.030101 СОЦІОЛОГІЯ д, з
7/ 8.03010101 Соціологія д, з
6.130102 СОЦІАЛЬНА РОБОТА д
7/ 8.13010201 Соціальна робота с - д, з / м - д
6.030401 ПРАВОЗНАВСТВО д, з
7/ 8.03040101 Правознавство с - д, з / м - д
СПЕЦИФІЧНІ КАТЕГОРІЇ  
8.18010018 Адміністративний менеджмент д, з
КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ д
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ д
БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНИХ І КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ д

Источник: http://kpi.ua/specialities

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Чем может быть вызван спазм сосудов питающих сетчатку глаза
Введите код:
Жанры